AsBroadcaster.broadcastMessage ActionScript

Klasa: AsBroadcaster
Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasuwającego. Kiedy wiadomość jest odebrana przez obiekt, Flash Player próbuje wykonać funkcję tej samej nazwy dla odbiorczych obiektów.

Przypuśćmy, że twój obiekt nadawczy wysyła wiadomość wydarzenia, takie jak poniżej:

obj.addListnere(sluchacz1);
obj.broadcastMessage("Alarm");


Kiedy wiadomość jest odebrana, Flash Player wykonuję metodę o nazwie Alarm() na odbiorczym obiekcie (sluchacz1).

Wskazówka: Możliwe jest przekazanie argumentów to funkcji obiektów nasłuchiwających, po przez dodanie dodatkowych argumentów w broadcastMessage() metodzie. Każdy argument, który sie pojawi jako 2, 3 itd są odbierane jako argumenty do metody wskazanej.

Możesz użyć tej metody, tylko wtedy, kiedy obiekt został zainicjowany przez metodę AsBroadcaster.initialize().

Przykład:

//wysyła wiadomość do wszystkich obiektów nasłuchiwających obiekt1, aby wykonana została metoda o nazwie nazwaFunkcji oraz aby były dodane do niej parametry po przecinkach, czyli wezwie: nazwaFunkcji(3, "argument2");

obiekt1.broadcastMessage("nazwaFunkcji", 3, "argument2");