Rotator bannerów

W ramach HEAD:

<script type="text/javascript" language="javascript">
// definicje pomocniczych zmiennych
var opoznienie = 2000;                             // czas (w milisek.) pokazywania banera
var nazwaodnosnika = "#odnosnikdozastapienia"      // nazwa odnosnika, ktory bedzie sluzyl do zmiany banerow

var obrazek = new Array(); // dodawanie obrazkow jest analogiczne, wazne jest nadanie odpowiedniego numeru
obrazek[0] = new odnosnik(0,"http://www.wybory.hoga.pl/chat_ikonowicz.asp","ikonowicz-chat.gif");
obrazek[1] = new odnosnik(1,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/goscserwisu.asp","kalinowski-chat.gif");
obrazek[2] = new odnosnik(2,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/chat_lepper.asp","lepper-chat.gif");
obrazek[3] = new odnosnik(3,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/chat_lopuszanski.asp","lopuszanski-chat.gif");

/////////////////////////////////////////////////////
//   od tego miejsca nie musisz juz nic zmieniac   //
/////////////////////////////////////////////////////

var pomocy;                                        // potrzebna przy setTimeout

//        wykonywana po zaladowaniu strony                    ///
function init() {                                 
  for (licznik = 0; licznik  < document.links.length; licznik++) { // znajduje nr odnosnika na podstawie kotwicy
   if ( document.links[licznik].hash == nazwaodnosnika )  {       // "odnosnik" to nazwa odnosnika stworzonego przez <a href="/plik.roz" name="#odnosnik">costam</a>
   odnosi = licznik;
   break;                                          // przerwij w momencie znalezienia
   }
 }
zmien(0)                                  //uruchamia funkcje zmiany banerow
}

//          stworzenie nowego obrazka wraz z odnosnikiem      //
function odnosnik(numer, odnosnik, obraz) {
 this[numer] = new Image;
 this.odnosnik = odnosnik;
 this.src = obraz;
}

//      zmienia obrazek na stronie i odnosnik ktory wskazuje  //
function zmien(ktory) {                           
 if ( ktory == (obrazek.length - 1) ) pomocy = 0;
 else pomocy = ktory + 1;
 document.images["obrazek"].src = obrazek[ktory].src;
 document.links[odnosi].href = obrazek[ktory].odnosnik;
 
 setTimeout ("zmien(pomocy)",opoznienie);         
}
// -->
< /script>

W ramach BODY:

<body onload="init()">
<a href="#odnosnikdozastapienia" name=odnosnik>
<img width=400 height=50 border=0 name=obrazek></a>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin