Zmiana tła - tutorial ze strony photoshop.pl

Zmiana tła

W manipulacjach zmiany tła głównymi problemami są odpowiednie zaznaczenie obiektu oraz cień. O ile zaznaczenie zależy od ilości szczegółów i może być mniej lub bardziej pracochłonne to pozostaje zachowanie oryginalnego wyglądu cienia obiektów i komponowania się z nowym tłem.
Myślę, że najlepszą metodą będzie wykorzystanie zaznaczenia odzwierciedlającego mapę jasności obrazka.

1. zacząć należy od zbudowania zaznaczenia, technikami jakie nam najbardziej odpowiadają;

2. umieścić zaznaczony obiekt na oddzielnej warstwie:
- MENU>Layer>New>Layer via Copy (MENU>Warstwa>Nowa>Warstwa przez
kopiowanie) Ctrl+J;

3. zaznaczenie zapisać MENU>Selekt>Save selection (MENU>Zaznacz>Zapisz
zaznaczenie)- ponieważ na późniejszym etapie edycji może zostać wykorzystane do
odpowiedniego "oświetlenia" obiektu;

4. uaktywnić warstwę tła i utworzyć zaznaczenie z mapy jasności obrazka używając skrótu Ctrl+Alt+Tylda, lub wciskając i przytrzymując klawisz Ctrl i klikając w ikonę kanału RGB w panelu Channels (Kanały);

5. po wczytaniu zaznaczenia, odwrócić je ponieważ wykorzystamy najciemniejsze fragmenty obrazka:
- MENU>Selekt>Inverse (MENU>Zaznacz>Odwrotność)

6. utworzyć nową warstwę i nazwać "Cień":
- MENU>Layer>New>Layer (MENU>Warstwa>Nowa>Warstwa);

7. wypełnić zaznaczenie kolorem czarnym w tym celu nacisnąć klawisz D i zastosować skrót
Alt+Beckspace lub:
- MENU>Edit>Fill (MENU>Edycja>Wypełnij);
- w otwartym oknie dialogowym polecenia Fill (Wypełnij) wybrać z listy Use (Użyj)
Black (Czarny);

8. ponownie zaznaczenie odwrócić (pkt5) i nacisnąć klawisz Delete - i anulować;

9. dodać maskę do warstwy "Cień" i usunąć czarnym pędzlem o miękkich krawędziach zbędne elementy
- MENU>Layer>Layer Mask>Reveal All (MENU>Warstwa>Maska warstwy>Odkryj
wszystko

10. dodać nową warstwę z tłem jakie chcemy zastosować i umieścić na stosie warstw pod
warstwą "Cień"

Przy pewnych zdjęciach może zdarzyć się sytuacja, że warstwa "Cień" będzie zbyt "anemiczna". Należy w takim wypadku powielić ją i ewentualnie zmniejszyć krycie.
Dodanie grupy warstw "Mnożenie", "Łagodne światło" oraz 50% szarość miało na celu dopasowanie oświetlenia
obiektu

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin