Wygładzanie skóry - tutorial ze strony photoshop.pl

Technika wygładzania skóry, którą stosuje Kevin Ames:

1. otwieramy obrazek;

2. tworzymy dwie kopie warstwy „Tło”;
- MENU>Layer>New>Layer via Copy (MENU>Warstwa>Nowa>Warstwa przez
kopiowanie) lub stosujemy skrót Ctrl+J;

3. ukryć widoczność warstwy „Tło copy2” klikając znajdującą się obok niej ikonę oka;

4. uaktywnić warstwę „Tło copy” i zmienić Blend Mode (Tryb mieszania) na Darken
(Ciemniej);

5. zastosować na warstwie „Tło copy” działanie filtra Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie):
-MENU>Filter>Blur>Gaussian Blur (MENU>Filtr>Rozmyj> Rozmycie gaussowskie);
-parametrowi Radius (Promień) nadać dość forsowną wielkość 40 pikseli;

6. ukryć zawartość warstwy „Tło copy” klikając znajdującą się obok niej ikonę oka;

7. uaktywnić warstwę „Tło copy2”, odblokować jej widoczność i zmienić Blend Mode
(Tryb mieszania) na Lighten (Jaśniej);

8. zastosować na warstwie „Tło copy2” działanie filtra Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie):
-MENU>Filter>Blur>Gaussian Blur (MENU>Filtr>Rozmyj> Rozmycie gaussowskie);
-parametrowi Radius (Promień) nadać wartość 60 pikseli;

9.ponownie uaktywnić warstwę „Tło copy” i zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie)
do 40%;

10. wyłączyć widoczność warstwy „Tło”;

11. utworzyć nową warstwę obrazu:
-MENU>Layer>New>Layer (MENU>Warstwa>Nowa>Warstwa);

12. przeciągnąć na górę stosu warstw:
-MENU>Layer>Arrange>Bring to Front (MENU>Warstwa>Ułóż>Przesuń do przodu);
Shift+Ctrl+]

13. utworzyć z niej warstwę roboczą na górze stosu Alt+Shift+Ctrl+E (jest to spłaszczona
wersja dokumentu umieszczona na nowo utworzonej warstwie);

14. ponownie wyświetlić zawartość warstwy „Tło”ale jednocześnie ukryć widoczność warstw
„Tło copy” i „Tło copy2” ” klikając znajdującą się obok niech ikony oka;

15. zmniejszyć Opacity (Krycie) warstwy „Layer1” do ok. 30-40%;

16. dodać maskę do warstwy „Layer1”:
-MENU>Layer>Layer Mask>Reveal All
(MENU>Warstwa>Maska warstwy>Odkryj wszystko);

17. włączyć narzędzie Brush Tool (Pędzel), wybrać miękką końcówkę oraz zmienić kolor
narzędzia na czarny (kliknąć klawisz X) i zamalować wszystkie obszary, które powinny
zachować ostrość (oczy, usta, brwi, rzęsy, włosy, ubranie);

Technika, która sprawdza się przy retuszu zdjęć portretowych oraz fotografii mody.

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin