Rotator banner├│w

W ramach HEAD:

<script type="text/javascript" language="javascript">
// definicje pomocniczych zmiennych
var opoznienie = 2000; // czas (w milisek.) pokazywania banera
var nazwaodnosnika = "#odnosnikdozastapienia" // nazwa odnosnika, ktory bedzie sluzyl do zmiany banerow

var obrazek = new Array(); // dodawanie obrazkow jest analogiczne, wazne jest nadanie odpowiedniego numeru
obrazek[0] = new odnosnik(0,"http://www.wybory.hoga.pl/chat_ikonowicz.asp","ikonowicz-chat.gif");
obrazek[1] = new odnosnik(1,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/goscserwisu.asp","kalinowski-chat.gif");
obrazek[2] = new odnosnik(2,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/chat_lepper.asp","lepper-chat.gif");
obrazek[3] = new odnosnik(3,"http://www.wybory.hoga.pl.pl/chat_lopuszanski.asp","lopuszanski-chat.gif");

/////////////////////////////////////////////////////
// od tego miejsca nie musisz juz nic zmieniac //
/////////////////////////////////////////////////////

var pomocy; // potrzebna przy setTimeout

// wykonywana po zaladowaniu strony ///
function init() {
for (licznik = 0; licznik < document.links.length; licznik++) { // znajduje nr odnosnika na podstawie kotwicy
if ( document.links[licznik].hash == nazwaodnosnika ) { // "odnosnik" to nazwa odnosnika stworzonego przez <a href="/plik.roz" name="#odnosnik">costam</a>
odnosi = licznik;
break; // przerwij w momencie znalezienia
}
}
zmien(0) //uruchamia funkcje zmiany banerow
}

// stworzenie nowego obrazka wraz z odnosnikiem //
function odnosnik(numer, odnosnik, obraz) {
this[numer] = new Image;
this.odnosnik = odnosnik;
this.src = obraz;
}

// zmienia obrazek na stronie i odnosnik ktory wskazuje //
function zmien(ktory) {
if ( ktory == (obrazek.length - 1) ) pomocy = 0;
else pomocy = ktory + 1;
document.images["obrazek"].src = obrazek[ktory].src;
document.links[odnosi].href = obrazek[ktory].odnosnik;

setTimeout ("zmien(pomocy)",opoznienie);
}
// -->
< /script>

W ramach BODY:

<body onload="init()">
<a href="#odnosnikdozastapienia" name=odnosnik>
<img width=400 height=50 border=0 name=obrazek></a>

 

┬ę 2009 INFOPROG.PL
Projekt © 2009 - INFOPROG 94835 odwiedzin