Automatyczny pokaz slajdów (html)

Automatyczny pokaz slajdów

Skrypt pozwala samoczynnie wyświetlać sekwencję grafik. Opiera się na kodzie zawartym w HEAD, BODY onload i tabeli zawierającej wyświetlane obrazki.
W skrypcie zwróć uwagę na definicje obrazków (Pic[0],...), częstotliwość wyświetlania w milisekundach (varspeed), rozmiary tabeli i pierwszego obrazka z sekwencji

W ramach HEAD

<script>

// (C) 2000 www.CodeLifter.com
// http://www.codelifter.com
// Free for all users, but leave in this  header

// =======================================
// set the following variables
// =======================================

// Set speed (milliseconds)
var speed = 3000

// Specify the image files
var Pic = new Array() // don't touch this
// to add more images, just continue
// the pattern, adding to the array below

Pic[0] = '../grafika/ami.gif'
Pic[1] = '../grafika/pcq.gif'
Pic[2] = '../grafika/enter.gif'

// =======================================
// do not edit anything below this line
// =======================================

var t
var j = 0
var p = Pic.length

var preLoad = new Array()
for (i = 0; i < p; i++){
   preLoad[i] = new Image()
   preLoad[i].src = Pic[i]
}

function runSlideShow(){
   document.images.SlideShow.src = preLoad[j].src
   j = j + 1
   if (j > (p-1)) j=0
   t = setTimeout('runSlideShow()', speed)
}

</script>

Definicja BODY

<body onload="runSlideShow()">

W ramach BODY

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td id="VU" height=80 width=114>
<img src="/../grafika/ami.gif" name='SlideShow' width=80 height=114></td>
</tr>
</table>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin