Losowy baner na stronie

Losowy baner na stronie - to bardzo przydatna funkcja w przypadku gdy na naszej stronie umieszczamy linki do reklam otrzymane np. od sieci afiliacyjnej typy google adeseans lub Netsales

Najlepszy jest w php:
W miejscu gdzie chcemy aby nasz rotator działa wstawiamy:

<?php
$banner[]=array("ścieżka_do_bannera","link");
$banner[]=array("ścieżka_do_bannera","link");
$rand = rand(0,count($banner)-1);
?>
<p align="center">
<a href=<?=$banner[$rand][1]?>>><img src="/<?=$banner[$rand][0]?>" alt="" border="0">[/url]
</p>

Ilość bannerów w tym rotatorze jest nieograniczona i aby dodać banner wystarczy wstawić jeszcze raz

$banner[]=array("ścieżka_do_bannera","link");.

Lub
Java script:

W ramach HEAD:

<script type="text/javascript" language="javascript">


// definicje pomocniczych zmiennych
var opoznienie = 2000; // czas (w milisek.) pokazywania banera
var nazwaodnosnika = "#odnosnikdozastapienia" // nazwa odnosnika, ktory bedzie sluzyl do zmiany banerow

var obrazek = new Array(); // dodawanie obrazkow jest analogiczne, wazne jest nadanie odpowiedniego numeru
obrazek[0] = new odnosnik(0,"http://adres do pliku reklamy","rysunek.gif");
obrazek[1] = new odnosnik(1,"http://adres do pliku reklamy","rysunek.gif");
obrazek[2] = new odnosnik(2,"http://adres do pliku reklamy","rysunek.gif");
obrazek[3] = new odnosnik(3,"http://adres do pliku reklamy","rysunek.gif");

/////////////////////////////////////////////////////
// od tego miejsca nie musisz juz nic zmieniac //
/////////////////////////////////////////////////////

var pomocy; // potrzebna przy setTimeout

// wykonywana po zaladowaniu strony ///
function init() {
for (licznik = 0; licznik < document.links.length; licznik++) { // znajduje nr odnosnika na podstawie kotwicy
if ( document.links[licznik].hash == nazwaodnosnika ) { // "odnosnik" to nazwa odnosnika stworzonego przez <a href="/plik.roz" name="#odnosnik">costam[/url]
odnosi = licznik;
break; // przerwij w momencie znalezienia
}
}
zmien(0) //uruchamia funkcje zmiany banerow
}

// stworzenie nowego obrazka wraz z odnosnikiem //
function odnosnik(numer, odnosnik, obraz) {
this[numer] = new Image;
this.odnosnik = odnosnik;
this.src = obraz;
}

// zmienia obrazek na stronie i odnosnik ktory wskazuje //
function zmien(ktory) {
if ( ktory == (obrazek.length - 1) ) pomocy = 0;
else pomocy = ktory + 1;
document.images["obrazek"].src = obrazek[ktory].src;
document.links[odnosi].href = obrazek[ktory].odnosnik;

setTimeout ("zmien(pomocy)",opoznienie);
}

</script>

W ramach BODY:

<body onload="init()">
<a href="#odnosnikdozastapienia" name=odnosnik>
<img width=400 height=50 border=0 name=obrazek>[/url]

Lub tak trochę prościej - można przecież też tak :

<?php
   
$element[] = '<img src="/img/001.jpg"></img>'; //adres do obrazka ...
$element[] = '<img src="/img/111.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/112.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/113.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/114.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/115.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/116.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/117.jpg"></img>';
$element[] = '<img src="/img/118.jpg"></img>';

 
$losowy_element = $element[rand(0,count($element)-1)];
 
   echo $losowy_element;
?>

i wszystko na ten temat

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin