Jak dynamicznie zmienić tytuł strony ?

<?php 
/* 
Plik inludowny do index.php z porady:
http://www.kess.com.pl/?sid=10&pid=23
*/

// sprawdzenie czy zmienna $add_site istnieje
if(!$add_site) exit; 

// funkcja Title
function Title($go) {
    $array_title = array(0=>'Strona główna',1=>'podstrona 1',
    2=>'podstrona 2',3=>'podstrona 3',4=>'podstrona 4');
    // i tak dalej kolejne podstrony
    // porownujemy zmienna $go z kluczem z tablicy
    foreach($array_title as $key => $val) 
    if($go == $key) return $val;
}
?>

Powyższy kod zapisujemy w pliku np. function.php w katalogu include.
Znacznik <tilte> w pliku index.php powinien wyglądać wtedy tak:

<title><?php echo Title($_GET['go']); ?></title>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin