Jak zrobić przekierowanie na konkretny adres URL

Często zachodzi potrzeba przekierowania użytkownika na konkretny adres URL, np. po poprawnym zalogowaniu itp.
Można to zrealizować za pomocą funkcji header(), która wysyła nagłówek HTTP.

<?php

// przekierowanie na adres loklany
header("Location: index.php");

// przekierowanie na adres zdalny
header("Location: http://www.domena.pl/");

?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin