Jak zmienić w zmiennej przecinek na kropkę

Często zachodzi potrzeba zamiany w zmiennej przekazanej z formularza przecinka na kropkę, aby np. móc wykonać jakieś obliczenia w użyciem tej zmiennej lub poprawnie zapisać ją do bazy danych.

<?php 
// $liczba = $_POST['liczba'];
$liczba = '1,25';
$liczba = str_replace(",",".",$liczba);
echo $liczba; 
?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin