Jak zrobić prosty system wyświetlający losowe banery (rotator)

Rozwiązanie problemu jest proste i sprowadza się do stworzenia tablicy w której przechowywane są dane banerów i linki im odpowiadające.

<?php

// inicjujemy generator licz losowych  
srand((float)microtime()*1000000);

// tablica zawierajaca tablice z banerami i linkami
$ban[] = array('baner1.gif' => 'www.wp.pl');
$ban[] = array('baner2.gif' => 'www.onet.pl');
$ban[] = array('baner3.gif' => 'www.php.net');
$ban[] = array('baner4.gif' => 'www.php.pl');
$ban[] = array('baner5.gif' => 'www.kess.com.pl');

// wybieramy losowy element z tablicy
$ban_rand = $ban[array_rand($ban)];

// wyswietlamy podlinkowany baner
foreach($ban_rand as $key => $value) {
  echo "<a href=\"http://$value\" target=\"_blank\">
  <img src=\"$key\" alt=\"$value\" style=\"border: 0;\" /></a>";
}

?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin