Jak otworzyć nowe okno dopasowujące się do rozmiarów zdjęcia

Często tworząc galerię lub jakiś inny system, który wymaga powiększenia miniatury do wielkości oryginalnej używam kodu, który przedstawię poniżej.

<?php

// scieżki do oryginału i miniatury
$duze = "foto/zdjecie_duze.jpg";
$male = "foto/zdjecie_male.jpg";

// pobieram rozmiar oryginału
$roz = getimagesize($duze);

// wyświetlam miniaturę ze zdarzeniem onclick
// którym wywołuję okno z oryginalnym zdjęciem
echo "<img src=\"$male\" alt=\"Powiększ zdjęcie\" title=\"Powiększ zdjęcie\" style=\"cursor: pointer;\" onclick=\"window.open('podglad.php?z=$duze','podglad',
'width=$roz[0],height=$roz[1],left=0,top=0')\" />";

?>

Plik podglad.php

<?php
echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<title>Podgląd</title>
</head>
<body marginheight="0" marginwidth="0" style="margin: 0;">
<?php

// pobieram dane oryginału
$z = $_GET['z'];

if($z) {
    // wyświetlam oryginał
    echo "<a href=\"javascript:window.close();\"><img
 src=\"$z\" border=\"0\" title=\"Zamknij okno\" /></a>";
}

?>
</body>
</html>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin