Licznik Online - ile osób jest obecnie na stronie

Wszędzie można znaleź wiele rozwiązań jak zainstalować na swojej stronie licznik gości online - czyli ile osób obecnie jest na waszej stronie. Są różne propozycje, można wybrać strony które proponują skopiwać swój kod i umieścić go w kodzie strony, lecz powoduje to także wyświetlanie na waszej stronie dodatkowych okienek reklamowych, oraz odnośników do stron, których tak naprawdę nie chcemy.

Tutaj proponujemy własny kod licznika online, który działa tak jak my chcemy i możemy go umieścić w miejscu gdzie sobie tego życzymy. W skład takiego licznika wchdzą dwa pliki online.php oraz online.txt przy czym plik online.txt musi mieć nadane atrybuty 666. Oto kod plików

online.php

<?php
$online_time = 60; // wpisz tu w sekundach z ilu ostatnich minut uzytkownik ma byc zaliczany jako aktywny

$active_users = explode('&', file_get_contents('online.txt'));
$to_write = Array();
$online_users = 0;
$time = time();
foreach($active_users as $value)
{
$entry = explode('|', $value);
if($entry[0] !== $_SERVER['REMOTE_ADDR'])
{
if($time-$entry[1]<$online_time)
{
$to_write[] = $entry[0].'|'.$entry[1];
$online_users++;
}
}
}
$online_users++;
$to_write[] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'].'|'.$time;
$to_write = implode('&', $to_write);
$online_fp = fopen('online.txt', 'w+');
flock($online_fp, LOCK_EX);
fwrite($online_fp, $to_write);
fclose($online_fp);

//Potem gdzies nalezy wyswietlic zmienna $online_users
echo $online_users;
?>

online.txt to pusty plik txt z nadanymi atrybutami 666.

A oto przykład wywołania licznika w kodzie strony HTML

Teraz online jest <?php include('online.php')?> osób.

 

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin