Okienko otwierane po kliknięciu (html)

Skrypt otwiera nowe okienko po klinięciu na odsyłaczu. Konstrukcja została tak pomyślana, aby jeden skrypt obsłużył "szkieletowo" wiele rozmaitych możliwości. Zawarty w HEAD kod definiuje funkcję, która pozwala wyświetlać "jakieś tam" okienko. Konkretny kod przypisany do odsyłacza precyzuje parametry tego okienka.

W ramach HEAD

<SCRIPT>
<!--
function displayWindow(url, width, height) {
        var Win = window.open(url,"displayWindow",'width=' + width + ',height=' + height + ',resizable=0,scrollbars=yes,menubar=no' );
}
//-->
</SCRIPT>

 

W ramach BODY (przykładowo):

<A HREF="javascript:displayWindow('clikwin1.htm',300,200)">Strona 1</a> | 
< A HREF="javascript:displayWindow('clikwin2.htm',200,300)">Strona 2</a>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin