Jak zczytać zawartość tablicy do pola typu select

Nie ma znaczenia, czy tablica zawarta jest w pliku txt, czy wprost zadeklarowana w skrypcie, sposób jest ten sam.

<?php
// przykład tablicy z której wczytamy dane
$array = array("aaa","bbb","ccc","ddd");

// można także to wczytac z pliku txt
// $array = file("plik.txt");

echo "<select name=\"nazwa\">";

foreach($array as $value) {
    echo "<option value=\"$value\">$value</option>";
}

echo "</select>";

?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73648 odwiedzin