Jak wyświetlić losowy obrazek i przyporządkowany do niego opis

Jest to troche bardziej skomplikowane niż wybierannie samego obrazka lub tekstu. Aby można bylo to zrealizować można użyć tablicy w tablicy.

I tak w tablicy $txt umieszczona jest tablica asocjacyjna zawierająca nazwę obrazka i jego opis.

<?php

// inicjujemy generator licz losowych  
srand((float)microtime()*1000000);

// tablica zawierajaca tablice z obrazkiem i opisem do niego
$txt[] = array('a.gif' => 'Tekst a');
$txt[] = array('b.gif' => 'Tekst b');
$txt[] = array('c.gif' => 'Tekst c');
$txt[] = array('d.gif' => 'Tekst d');
$txt[] = array('e.gif' => 'Tekst e');

// wybieramy losowy element z tablicy
$txt_rand = $txt[array_rand($txt)];

// wyswietlamy obrazek razem z opisem
foreach($txt_rand as $key => $value) {
     echo "<div align=\"center\"><img src=\"$key\" /><br />$value</div>";
}

?>

W tym przypadku obrazki znajdują się w katalogu bieżącym. Oczywiście można je umieścić w dowolnym innym katalogu, ale wtedy przy wyświetlaniu obrazka należy podać ścieżkę do tego katalogu.

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin