Losowe zdjęcie

Prosty skrypt, który umożliwi Wam wstawienie w dowolne miejsce losowych zdjęć.

Aby go użyć podajemy w img ścieżkę do skryptu

<img src="/skrypty/losowe_zdjecie.php" alt="Losowe zdjęcie" />

a oto sam skrypt:

view plaincopy to clipboardprint?

   1. // Względna ścieżka do pików graficznych, np: "../img" albo "random/zdjecia/". 
   2. // Jeżeli zdjęcia są w tym samym folderze co skrypt, to pozostaw puste 
   3.   
   4. folder = ''; 
   5.   
   6. // Lista możliwych rozszerzeń rozdzielona spacjami (najprawdopodobniej nie musisz tego modyfikować) 
   7.   
   8. $exts = 'jpg jpeg png gif'; 
   9.   
  10. $files = array(); $i = -1; // Inicjalizacja 
  11. if ('' == $folder) $folder = './'; 
  12.   
  13. $handle = opendir($folder); 
  14. $exts = explode(' ', $exts); 
  15. while (false !== ($file = readdir($handle))) { 
  16. foreach($exts as $ext) { // dla każdego rozszerzenia sprawdź rozszerzenie 
  17. if (preg_match('/\.'.$ext.'$/i', $file, $test)) { 
  18.   
  19. $files[] = $file; 
  20.   
  21. ++$i; 
  22. } 
  23. } 
  24. } 
  25. closedir($handle); 
  26.   
  27. mt_srand((double)microtime()*1000000); 
  28.   
  29. $rand = mt_rand(0, $i); 
  30.   
  31. header('Location: '.$folder.$files[$rand]); // Gotowe!

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73648 odwiedzin