Przeglądarka małych zdjęć

Przeglądarka małych zdjęć w ramce sterowanej butonami

HEAD:

SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
< !-- Begin
var Onerotate_delay = 2000; // delay in milliseconds (5000 = 5 secs)
Onecurrent = 0;
var OneLinks = new Array(3);
OneLinks[0] = "http://www.infoprog.pl";
OneLinks[1] = "http://www.infoprog.pl";
OneLinks[2] = "http://www.infoprog.pl";
function Onenext() {
if (document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent+1]) {
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent+1].value;
document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex = ++Onecurrent;
   }
else Onefirst();
}
function Oneprevious() {
if (Onecurrent-1 >= 0) {
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent-1].value;
document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex = --Onecurrent;
   }
else Onelast();
}
function Onefirst() {
Onecurrent = 0;
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[0].value;
document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex = 0;
}
function Onelast() {
Onecurrent = document.Oneslideform.Oneslide.length-1;
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent].value;
document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex = Onecurrent;
}
function Oneap(text) {
document.Oneslideform.Oneslidebutton.value = (text == "Stop") ? "Start" : "Stop";
Onerotate();
}
function Onechange() {
Onecurrent = document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex;
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent].value;
}
function Onerotate() {
if (document.Oneslideform.Oneslidebutton.value == "Stop") {
Onecurrent = (Onecurrent == document.Oneslideform.Oneslide.length-1) ? 0 : Onecurrent+1;
document.images.Oneshow.src = document.Oneslideform.Oneslide[Onecurrent].value;
document.Oneslideform.Oneslide.selectedIndex = Onecurrent;
window.setTimeout("Onerotate()", Onerotate_delay);
}
}
function Onetransport(){
window.location=OneLinks[Onecurrent]
}
//  End -->
< /SCRIPT>

BODY:

<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <TR>
    <TD>
      <form name="Oneslideform" >
        <DIV align="center">
          <TABLE width="150" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" bordercolor="#330099">
            <TR>
              <TD bgcolor="#330099">
                <DIV align="center"><B><FONT color="#FFFFFF">Image Slideshow</FONT></B></DIV>
              </TD>
            </TR>
            <TR>
              <TD bgcolor="#FFFFFF">
                <DIV align="center"><A href="javascript:Onetransport()"><IMG src="/slideimage1.gif" width="90" height="90" name="Oneshow" border="0">[/url]</DIV>
              </TD>
            </TR>
            <TR>
              <TD bgcolor="#330099">
                <DIV align="center">
                  <SELECT name="Oneslide" onChange="Onechange();">
                    <OPTION value="slideimage1.gif"  selected>Image 1</OPTION>
                    <OPTION value="slideimage2.gif">Image 2</OPTION>
                    <OPTION value="slideimage3.gif">Image 3</OPTION>
                  </SELECT>
      </DIV>
              </TD>
            </TR>
            <TR>
              <TD bgcolor="#330099">
                <DIV align="center">
                  <INPUT type=button onClick="Oneprevious();" value="<<" title="Previous">
                  <INPUT type=button name="Oneslidebutton" onClick="Oneap(this.value);" value="Start" title="AutoPlay">
                  <INPUT type=button onClick="Onenext();" value=">>" title="Next">
          </DIV>
              </TD>
            </TR>
          </TABLE>
        </DIV>
      </form>
    </TD>
  </TR>
< /TABLE>

< p>This free script provided by

< a href="/www.infoprog.pl">JavaScript
Kit[/url]</p>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin