Wyświetlanie losowych fotek (RANDOM)

Wszystko zawarte w sekcji BODY:

<script language="javascript">

var delay=1000 //set delay in miliseconds
var curindex=0

var randomimages=new Array()

   randomimages[0]="1.jpg"
   randomimages[1]="5.jpg"
   randomimages[2]="2.jpg"
   randomimages[3]="4.jpg"
   randomimages[4]="3.jpg"
   randomimages[5]="6.jpg"

var preload=new Array()

for (n=0;n<randomimages.length;n++)
{
   preload[n]=new Image()
   preload[n].src=randomimages[n]
}

document.write('<img name="defaultimage" src="'+randomimages[Math.floor(Math.random()*(randomimages.length))]+'">')

function rotateimage()
{

if (curindex==(tempindex=Math.floor(Math.random()*(randomimages.length)))){
curindex=curindex==0? 1 : curindex-1
}
else
curindex=tempindex

   document.images.defaultimage.src=randomimages[curindex]
}

setInterval("rotateimage()",delay)

< /script>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin