Mały skrypcik GRY w kółko i krzyżyk - ładny estetyczny wygląd

<SCRIPT>

//if IE4/NS6, apply style
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<style>.tictac{')
document.write('width:50px;height:50px;')
document.write('}</style>')
}

var sqr1
var sqr2
var sqr3
var sqr4
var sqr5
var sqr6
var sqr7
var sqr8
var sqr9
var sqr1T = 0
var sqr2T = 0
var sqr3T = 0
var sqr4T = 0
var sqr5T = 0
var sqr6T = 0
var sqr7T = 0
var sqr8T = 0
var sqr9T = 0
var moveCount = 0
var turn = 0
var mode = 1

function vari()
{
sqr1 = document.tic.sqr1.value
sqr2 = document.tic.sqr2.value
sqr3 = document.tic.sqr3.value
sqr4 = document.tic.sqr4.value
sqr5 = document.tic.sqr5.value
sqr6 = document.tic.sqr6.value
sqr7 = document.tic.sqr7.value
sqr8 = document.tic.sqr8.value
sqr9 = document.tic.sqr9.value
}
function check()
{
  if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
  {
    alert("You Win!")
    reset()
  }
  else
  {
    winCheck()
    check2()
    drawCheck() 
  }
}

function check2()
{
  vari()
  drawCheck()
  if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
  {
    alert("You Lose!")
    reset()
  }
}

function player1Check()
{
  if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
  {
    alert("Player 1 wins!")
    reset()
  }
  else
  {
    player2Check()
    drawCheck() 
  }
}

function player2Check()
{
  vari()
  drawCheck()
  if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
  {
    alert("Player 2 wins!")
    reset()
  }
}

function drawCheck()
{
  vari()
  moveCount = sqr1T + sqr2T + sqr3T + sqr4T + sqr5T + sqr6T + sqr7T + sqr8T + sqr9T
  if(moveCount == 9)
  {
    reset()
    alert("Draw")
  }
}

function winCheck()
{
  check2()
  if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " O " && sqr3 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " O " && sqr6 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr8 == " O " && sqr9 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " O " && sqr9 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " O " && sqr5 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr3 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " O " && sqr6 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " O " && sqr9 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr7 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " O " && sqr8 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr9 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " O " && sqr7 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " O " && sqr8 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr6 == " O " && sqr9 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " O " && sqr9 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " O " && sqr7 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else
  {
    computer()
  }
  check2()
}
function computer()
{
  check2()
  if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " X " && sqr3 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " X " && sqr6 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr8 == " X " && sqr9 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " X " && sqr9 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " X " && sqr5 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr3 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " X " && sqr6 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr7 == " X " && sqr9 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr7 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr4.value = " O "
    sqr4T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " X " && sqr8 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr9 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr6.value = " O "
    sqr6T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr4 == " X " && sqr7 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    sqr1T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr5 == " X " && sqr8 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr2.value = " O "
    sqr2T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr6 == " X " && sqr9 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    sqr3T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    sqr7T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr8.value = " O "
    sqr8T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    sqr9T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr1 == " X " && sqr9 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else if(sqr3 == " X " && sqr7 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    sqr5T = 1;
    turn = 0;
  }
  else
  {
    AI()
  }
  check2()
}

function AI()
{
  vari()
  if(document.tic.sqr5.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr5.value = " O "
    turn = 0
    sqr5T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr1.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr1.value = " O "
    turn = 0
    sqr1T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr9.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr9.value = " O "
    turn = 0
    sqr9T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr6.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr6.value = " O "
    turn = 0
    sqr6T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr2.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr2.value = " O "
    turn = 0
    sqr2T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr8.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr8.value = " O "
    turn = 0
    sqr8T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr3.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr3.value = " O "
    turn = 0
    sqr3T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr7.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr7.value = " O "
    turn = 0
    sqr7T = 1
  }
  else if(document.tic.sqr4.value == "     " && turn == 1)
  {
    document.tic.sqr4.value = " O "
    turn = 0
    sqr4T = 1
  }
  check2()
}

function reset()
{
  document.tic.sqr1.value = "     "
  document.tic.sqr2.value = "     "
  document.tic.sqr3.value = "     "
  document.tic.sqr4.value = "     "
  document.tic.sqr5.value = "     "
  document.tic.sqr6.value = "     "
  document.tic.sqr7.value = "     "
  document.tic.sqr8.value = "     "
  document.tic.sqr9.value = "     "
  sqr1T = 0
  sqr2T = 0
  sqr3T = 0
  sqr4T = 0
  sqr5T = 0
  sqr6T = 0
  sqr7T = 0
  sqr8T = 0
  sqr9T = 0
  vari()
  turn = 0
  moveCount = 0
}

function resetter()
{
  reset()
}
< /SCRIPT>

< FORM NAME="tic">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr1" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr1.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr1.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr1.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr1.value = ' O '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr2" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr2.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr2.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr2.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr2.value = ' O '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr3" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr3.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr3.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr3.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr3.value = ' O '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">

< INPUT TYPE="button" NAME="sqr4" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr4.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr4.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr4.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr4.value = ' O '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr5" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr5.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr5.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr5.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr5.value = ' O '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr6" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr6.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr6.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr6.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr6.value = ' O '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">

< INPUT TYPE="button" NAME="sqr7" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr7.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr7.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr7.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr7.value = ' O '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr8" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr8.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr8.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr8.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr8.value = ' O '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< INPUT TYPE="button" NAME="sqr9" class="tictac" value="     " onClick="if(document.tic.sqr9.value == '     ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr9.value == '     ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr9.value == '     ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr9.value = ' O '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
< /form>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin