Przeglądarka zdjęć w dwóch tabelach (random)

Przeglądarka zdjęć w dwóch tabelach niezależnych od siebie korzystające z jednej galerii zdjęć lecz wyświetlają zdjęcia z inną prędkością

HEAD

<style type="text/css">

.flashclass{ /*sample CSS class added to image slideshow container*/
width: 200px; /*a width should be defined for transition to work*/
border: 5px solid orange;
padding: 5px;
}

.flashclass img{
border-width: 0;
}

< /style>

< script type="text/javascript" src="/transitionshow.js">

< /script>

BODY

<script type="text/javascript">

var flashyshow=new flashyslideshow({ //create instance of slideshow
   wrapperid: "myslideshow", //unique ID for this slideshow
   wrapperclass: "flashclass", //desired CSS class for this slideshow
   imagearray: [
      ["summer.jpg", "http://en.wikipedia.org/wiki/Summer", "_new", "Such a nice Summer getaway."],
      ["winter.jpg", "http://en.wikipedia.org/wiki/Winter", "", "Winter is nice, as long as there's snow right?"],
      ["spring.jpg", "", "", "Flowers spring back to life in Spring."],
      ["autumn.jpg", "", "", "Ah the cool breeze of autumn."]
   ],
   pause: 2000, //pause between content change (millisec)
   transduration: 1000 //duration of transition (affects only IE users)
})

< /script>

Upewnij się czy włąściwości "wrapperid" zostały ustawione na dowolny. Zdjęcia, które chcesz pokazać zostały określone w tablicy "imagearray"

imagearray: [
 ["summer.jpg", "http://en.wikipedia.org/wiki/Summer", "_new", "Such a nice Summer getaway."],
 ["winter.jpg", "http://en.wikipedia.org/wiki/Winter", "", "Winter is nice, as long as there's snow right?"],
 ["spring.jpg", "", "", "Flowers spring back to life in Spring."],
 ["autumn.jpg", "", "", "Ah the cool breeze of autumn."]
],

gdzie każde zdjęcie jest określony z następującymi ustawieniami:

["image_path", "optional_image_link", "optional_link_target", "optional_text_description],

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73396 odwiedzin