Style CSS: Kolorowe suwaki (scrollbars)

Kolorowe suwaki (scrollbars) możemy uzyskać za pomocą definicji jaką umieszczamy poniędzy znacznikami <style> w sekcji <head> naszej strony lub w dołączonym do dokumentu arkuszu stylów.
Cała definicja składa się z siedmiu części:
- scrollbar-base-color - kolor powierzchni suwaka, strzałek i rynny
- scrollbar-face-color - kolor powierzchni suwaka, strzałek i kolor składowy rynny
- scrollbar-arrow-color - kolor strzałek
- scrollbar-highlight-color - kolor składowy rynny
- scrollbar-shadow-color - kolor płytszego cienia
- scrollbar-darkshadow-color - kolor głębszego cienia
- scrollbar-3dlight-color - kolor zewnętrznego cienia
Można skorzystać z całej definicji, ale można również wybrać sobie tylko niektóre elemanty.

przykładowa definicja dla scrollbar-ów.

<style type="text/css">
<!--

body {
      scrollbar-arrow-color: #ffcc00;
      scrollbar-base-color: #555555;
      scrollbar-track-color: #000000;
      scrollbar-highlight-color:#ffcc00;
      scrollbar-shadow-color:#ffcc00;
      }

-->
</style>

Aby dopasować suwaki do własnych potrzeb trzeba poeksperymntować z kolorami.
Efekt ten będzie widoczny tylko w Internet Explorerze od wersji 5.5 w górę.

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin