Filtr Rozmywania obrazka CSS3 - Blur filter

Właściwość filtra "CSS3" pozwala stosować typowe efekty filtrowania do elementu, takie jak rozmycie, skala szarości, jasność, kontrast itp. W tym przykładzie pokazane jest użycie jednego z bardziej dramatycznych efektów, rozmycia, na obrazie wewnątrz elementu FIGURE. Po najechaniu na niego myszką, rozmazamy obraz wykorzystuje transformację CSS3, aby znacznie powiększyć obraz co daje efekt rozmycia.

figure.blurfilter:hover img{ 	-
   webkit-filter: blur(30px); /* blur filter */ 
  	filter: blur(30px); /* blur filter */ 	-
   webkit-transform: scale(1.3); 
 	transform: scale(1.3); 	t
   ransition: all 0.4s; 
}

Następnie kontynuujemy animowanie elementu FIGCAPTION, aby pokazać trochę tekstu opisowego nad obrazem. Właściwość "filter" jest obsługiwana w IE Edge i wszystkich innych nowoczesnych przeglądarkach.

Demo i efekt TUTAJ

Kod pliku CSS:

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>

<style>
/*** Default shared CSS ****/

figure.blurfilter{
margin: 0;
padding: 0;
display: inline-block;
position: relative;
overflow: hidden; /* hide overflowing elements by default */
}

figure.blurfilter img{
display: block;
width: 250px; /* width of image */
height: auto;
transition: all 0.4s 0.4s;
}

figure.blurfilter figcaption{
position: absolute;
display: block;
text-align: left;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
background: white;
padding: 10px;
z-index: 100;
width: 90%;
height: 90%;
overflow: hidden;
top: 5%;
left: 5%;
font-family: 'Josefin Sans', sans-serif; /* google font */
font-size: 16px;
opacity: 0;
-moz-transition: all 0.4s;
-webkit-transition: all 0.4s;
transition: all .4s;
}

figure.blurfilter figcaption h3{
border-bottom: 1px solid red;
text-align: left;
width: 90%;
margin: 0;
}

figure.blurfilter figcaption p{
text-align: left;
margin-top: 10px;
line-height: 1.5;
}

figure.blurfilter figcaption a{
text-decoration: none;
}

/* Default effect */

figure.blurfilter:hover img{
-webkit-filter: blur(30px); /* blur filter */
filter: blur(30px); /* blur filter */
-webkit-transform: scale(1.3);
transform: scale(1.3);
-moz-transition: all 0.4s;
-webkit-transition: all 0.4s;
transition: all 0.4s;
}

figure.blurfilter:hover figcaption{
opacity: 1;
box-shadow: 0 0 5px gray;
-moz-transition: all .4s .4s;
-webkit-transition: all .4s .4s;
transition: all .4s .4s;
}

/* Semi transparent figcation background effect */

figure.semitransparent figcaption{
background: transparent;
}

figure.semitransparent figcaption:before{
content: '';
display: block;
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
z-index: -1;
background: white;
opacity: .5; /* render background semi transparent */
}

/* Rotate figcation effect */

figure.blurrotate figcaption{
-webkit-transform: rotate(10deg);
transform: rotate(10deg);
}

figure.blurrotate:hover figcaption{
-webkit-transform: rotate(0);
transform: rotate(0);
}

/* Slideup figcation effect */

figure.slideup figcaption{
-webkit-transform: translateY(100%);
transform: translateY(100%);
}

figure.slideup:hover figcaption{
-webkit-transform: translateY(0);
transform: translateY(0);
}

/* RotateX figcation effect */

figure.rotatex figcaption{
-webkit-transform: rotateX(90deg);
transform: rotateX(90deg);
}

figure.rotatex:hover figcaption{
-webkit-transform: rotateX(0);
transform: rotateX(0);
}

/* RotateY figcation effect */

figure.rotatey figcaption{
-webkit-transform: rotateY(90deg);
transform: rotateY(90deg);
}

figure.rotatey:hover figcaption{
-webkit-transform: rotateY(0);
transform: rotateY(0);
}

</style>

Kod pliku HTML

<figure class="blurfilter default">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

<figure class="blurfilter semitransparent">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

<figure class="blurfilter blurrotate">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

<figure class="blurfilter slideup">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

<figure class="blurfilter rotatex">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

<figure class="blurfilter rotatey">
<img src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/forest.jpg" alt="An awesome picture"> 
<figcaption>
<h3>Into the Unknown</h3>
<p>Little Red Riding Hood sets off into the woods, unbeknownst what lies ahead.</p>
</figcaption>
</figure>

Autor skryptu Dynamic Drive

Projekt © 2009 - INFOPROG 81358 odwiedzin