Fotografie jako "Flip" 3D w CSS3

Jedną z przełomowych funkcji w CSS3 jest możliwość obracania elementów HTML w przestrzeni 3D. Poniżej kod css pokazuje jak obracać 2-stronnie element na jego osi X lub Y aby odsłonić zawartość na tylnej stronie. Wystarczy przesunąć kursor myszy na element aby obrucić go. Kod działa pod większością przeglądarek.

A desert is a landscape or region that receives an extremely low amount of precipitation, less than enough to support growth of most plants.

do pliku STYLE:

<style>

div.flip{
position:relative;
width: 300px; /* Set default width of flip */
height: 250px; /* Set default height */
-webkit-perspective: 600px; /* larger the value, the less pronounced the 3D effect */
-moz-perspective: 600px;
-o-perspective: 600px;
perspective: 600px;
}

div.flip div.rotate{
width: 100%;
height: 100%;
-moz-transform-style: preserve-3d; /* Specify all child elements inside this DIV maintain the same perspective */
-webkit-transform-style: preserve-3d;
-o-transform-style: preserve-3d;
transform-style: preserve-3d;
-moz-transition: all 0.6s ease-in-out 0.3s; /* final 0.3s specifies delay before effect kicks in */
-webkit-transition: all 0.6s ease-in-out 0.3s;
-o-transition: all 0.6s ease-in-out 0.3s;
transition: all 0.6s ease-in-out 0.3s;
}

div.flip div.rotate > *{ /* Target all children elements */
position:absolute;
width: 100%;
height: 100%;
-moz-backface-visibility: hidden;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-o-backface-visibility: hidden;
backface-visibility: hidden;
}

div.flip div.rotate > div{ /* Target all child DIVs */
-webkit-box-sizing: border-box; /* Specify that any border/ paddings do not add to the DIV's total width */
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
padding: 8px;
background: #eee;
}

div.rotate.x *:nth-child(2){ /* X Axis rotate specific CSS. Rotate 2nd child DIV 180deg in the X axis */
-moz-transform: rotateX(180deg);
-webkit-transform: rotateX(180deg);
-o-transform: rotateX(180deg);
transform: rotateX(180deg);
}

div.flip:hover > div.rotate.x{ /* X Axis rotate specific CSS. Rotate div.rotate.x when mouse rolls over container */
-moz-transform: rotateX(180deg);
-webkit-transform: rotateX(180deg);
-o-transform: rotateX(180deg);
transform: rotateX(180deg);
}

div.rotate.y *:nth-child(2){ /* Y Axis rotate specific CSS. Rotate 2nd child DIV 180deg in the Y axis so it mirrors the first */
-moz-transform: rotateY(180deg);
-webkit-transform: rotateY(180deg);
-o-transform: rotateY(180deg);
transform: rotateY(180deg);
}

div.flip:hover > div.rotate.y{ /* Y Axis rotate specific CSS. Rotate div.rotate.y when mouse rolls over container */
-moz-transform: rotateY(180deg);
-webkit-transform: rotateY(180deg);
-o-transform: rotateY(180deg);
transform: rotateY(180deg);
}

</style>

W pliku HTML

<div class="flip" style="display: inline-block; margin-right: 40px">
<div class="rotate x">

<img src="/media/desert.jpg">

 

<div>
A desert is a landscape or region that receives an extremely low amount of precipitation, less than enough to support growth of most plants. <br /><br />
<img src="/media/desertstrip.jpg" style="margin:0 auto" />
</div>

</div>
</div>

<div class="flip" style="width: 250px; height: 200px; display: inline-block;">
<div class="rotate y">

<img src="/media/winter.jpg">

<img src="/media/coconut.jpg">

</div>
</div>


Pełny efekt można zobaczyć TUTAJ 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin