Style CSS display

Styl definiuje sposób wyświetlania/interpretowania elementu.

block - tworzy element blokowy, wartość domyślna

inline -  tworzy element liniowy

inline-block -  tworzy element liniowy z wnętrzem blokowym

list-item -  tworzy listę

none - ukrywa element

compact - tworzy zagęszczony akapit bez odstępów

run-in - tworzy element liniowy, jeżeli następny jest element blokowy

marker - tworzy marker

table-header-group - tworzy nagłówek tabeli

table-footer-group - tworzy stopkę tabeli

table - tworzy tabelę

inline-table - tworzy tabelę

table-caption - tworzy podpis tabeli

table-cell - tworzy komórkę tabeli

table-row - tworzy rząd tabeli
table-row-group - tworzy grupę rzędów tabeli

table-column - tworzy kolumnę tabeli

table-column-group - tworzy grupę kolumn tabeli

inherit - przejęcie wartości "rodzica", np. display: inherit;

Przykłady jak zastosować

<p style="display: inline;"> akapity przekształcone są w zwykłe</p>
<p style="display: inline;"> elementy liniowe, co spowodowało </p>
<p style="display: inline;"> wyświetlenie tekstu w jednej linii</p>


akapity przekształcone są w zwykłe
elementy liniowe, co spowodowało
wyświetlenie tekstu w jednej linii

dla odmiany elementy u (podkreślenia) zostały

<u style="display: block;"> zamienione na elementy blokowe
<u style="display: block;"> i teraz przypominają w działaniu
<u style="display: block;"> elementy br (przejście do nowej linii)


dla odmiany elementy u (podkreślenia) zostały zamienione na elementy blokowe i teraz przypominają w działaniu elementy br (przejście do nowej linii)a gdyby tak z elementów b (pogrubienie) zrobić listę? proszę:
<b style="display: list-item;"> pierwsza pozycja
<b style="display: list-item;"> druga pozycja
<b style="display: list-item;"> trzecia pozycja


a gdyby tak z elementów b (pogrubienie) zrobić listę? proszę: pierwsza pozycja druga pozycja trzecia pozycja

tutaj powinien być napis, ale został ukryty:
<span style="display: none;">napis</span>

tutaj powinien być napis, ale został ukryty: napis

Pierwsza linia tekstu
<u style="display: compact;">kolejna, wydzielona linia, która teraz
jest akapitem, pozbawionym odstępów na dole i powyżej
Ostatnia linijka tekstu

Pierwsza linia tekstu kolejna, wydzielona linia, która teraz jest akapitem, pozbawionym odstępów na dole i powyżej Ostatnia linijka tekstu

<p>To jest pierwszy akapit.</p>
<p style="display: run-in;">To jest drugi akapit jako "run-in",
czyli liniowy.</p>
<p>To jest trzeci akapit.</p>


To jest pierwszy akapit.

To jest drugi akapit jako "run-in", czyli liniowy.

To jest trzeci akapit.

<style type="text/css"><!--
.ukryty { display: none; }
--></style>

Projekt © 2009 - INFOPROG 74836 odwiedzin