Style CSS :focus

Sposób jak użyć stylu, a w zasadzie pseudoklasy, która definiuje właściwości elementu aktualnie używanego
(wybranego), np. pola tekstowego.

<style type="text/css"><!--
input:focus { color: red; }
--></style>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 80029 odwiedzin