Struktura programu

Oto fragment kursu przeznaczony dla tych, którzy chcą poznać podstawy C/C++ oraz Buildera C++ . Jest to ogólna struktura programów pisanych we wspomnianych językach. Do jej omówienia posłużymy się prostym przykładem. Oto on:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#pragma hdrstop
 
int main()
{
cout << "Witaj";
cout << endl << "w C++";
getch();
return 0;
}

Podstawą całego programu jest funkcja main() Po uruchomieniu programu to właśnie ona wykonywana jest jako pierwsza. W niej następują wywołania kolejnych funkcji lub wykonywane są jakieś polecenia (tak jak w naszym przypadku). Cała wspomniana funkcja zamykana jest poleceniem return 0 która wysyła do systemu informację o zakończeniu działania programu. Wartość 0 jest równoważna z wartością boolowską false i w przypadku tego polecenia oznacza, że program został zakończony poprawnie. Wszystkie inne wartości oznaczałyby, że nastąpił błąd przy zamykaniu programu.

Na samum początku pisanego programu, dołączyliśmy za pomocą dyrektywy #include dwa pliki nagłówkowe. To właśnie w nich znajdują się deklaracje poleceń użytych wewnątrz funkcji main() Słowa cout oraz endl zawarte są w pliku nagłówkowym iostream.h Pierwsza z nich w połączeniu z operatorem << służy do wypisania tekstu na ekran, zaś druga - zrzuca pisany tekst do kolejnej lini. W powyższym przykładzie została użyta także funkcja getch() która powoduje oczekiwanie na wciśnięcie jakiegoś klawisza. Aby ją użyć musieliśmy najpierw dołączyć plik nagłówkowy: conio.h Oprócz nich istnieje także plik nagłówkowy: stdio.h która zawiera deklaracje standardowych funkcji wejścia i wyjścia.

Po definicji plików nagłówkowych następuję dołączenie dyrektywy #pragma hdrstop która informuje kompilator o końcu listy, dołączanych plików zewnętrznych.

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73648 odwiedzin