Zmienne i stałe

Zmienne i stałe są jednymi z podstawowych pojęć każdego języka programowania. Są to jakby pojedyncze fragmenty pamięci w których przechowywane są jakieś dane. Dzięki wykorzystaniu wcześniej zadeklarowanych zmiennych lub stałych mamy bardzo prosty dostęp do ich wartości. Możemy w każdej chwili zmienić wartość zmiennej.

W C++ przed użyciem każdej zmiennej trzeba ją najpierw zadeklarować, tzn. określić nazwę zmiennej oraz jej typ. Podstawowymi typami danych są:

int - liczby całkowite
float - liczby zmiennoprzecinkowe
double - liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej długości
char - znaki
void - typ pusty

Przykładowa deklaracja zmiennej może wyglądać następująco:

int liczba1;

Aby zadeklarować stałą wystarczy na początku deklaracji dodać słówko const. Dodatkowo deklarując stałą należy przypisać jej wartość:

const int liczba1 = 7;

Czym jednak różnią się zmienne od stałych ? Po prostu wartość zmiennej podczas działania programu można zmieniać wielokrotnie, zaś wartość stałej jest ustalana tylko raz, przy jej deklaracji. Wartość zmiennej można przypisać na pomocą operatora " = ":

int liczba1;
liczba1 = 7;

Napiszmy teraz prosty programik, który pobierze od użytkownika jakąś liczbę i podniesie ją do kwadratu:

#include <iostream.h>
#pragma hdrstop
 
int x, y; //deklaracja zmiennych
 
int main()
{
cout << "Podaj jakąs liczbę: ";
cin >> x;
y = x * x;
cout << "Kwadrat tej liczby wynosi: " << y;
cout << endl << "Naciśnij jakiś klawisz...";
getch();
return 0;
}

Myślę, że powyższy kod nie jest trudny do zrozumienia. Doszło tylko jedno słówko, którego masz prawo nie znać - cin Przypisuje ono zmiennej poprzedzonej operatorem >> wartość wprowadzoną przez użytkownika. 

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73648 odwiedzin