Instrukcja warunkowa - przykład

Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe są kolejną rzeczą, wykorzystywaną bardzo często we wszystkich językach programowania. Dzięki nim tworzone programy nie będą tak bardzo statyczne. Sposób wykonywania programu może dzieki nim zależeć od woli użytkownika. Instrukcje warunkowe w C++ / Builderze C++ mają podobną postać do instrukcji wykorzystywanych w JavaScript lub w PHP. Poniżej zamieściłem schemat najprostszej instrukcji warunkowej:

if(warunek1)
{
  ten kod jest wykonany, gdy jest spełniony warunek1
}
else
{
  ten kod jest wykonany, gdy nie został spełniony warunek1
}

Stwórzmy teraz prosty program, który pobierze od użytkownika jakąś liczbę z przedziału od 1-5 i wyśiwtli ją w postaci słownej:

#include
#include
#pragma hdrstop
 
int x; //deklaracja zmiennych
 
int main()
{
cout << "Podaj liczbę z zakresu od 0 do 5: ";
cin >> x;
cout << "Oto ta liczba zapisana słownie: ";
if(x == 0)
{ cout << "zero"; }
if(x == 1)
{ cout << "jeden"; }
if(x == 2)
{ cout << "dwa"; }
if(x == 3)
{ cout << "trzy"; }
if(x == 4)
{ cout << "cztery"; }
if(x == 5)
{ cout << "pięc"; }
cout << endl << "Aby zkończyć program naciśnij enter";
getch();
return 0;
}

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin