Tworzenie Bazy danych z ewidencją ludności - przykładowy schemat

Tworzymy Bazę

CREATE TABLE osoba (
  id      INTEGER PRIMARY KEY CHECK (id > 0),
  imie      VARCHAR(15) NOT NULL,
  nazwisko    VARCHAR(20) NOT NULL,
  id_matki   INTEGER CONSTRAINT osoba_fk_matka  REFERENCES osoba,
  id_ojca   INTEGER CONSTRAINT osoba_fk_ojciec REFERENCES osoba
);

CREATE TABLE dowod (
  nr      INTEGER   PRIMARY KEY CHECK (nr > 0),
  id_wl      INTEGER REFERENCES osoba NOT NULL,
  data_wydania   date NOT NULL,
  data_koniec   date
);

CREATE TABLE adres (
  id_osoby    INTEGER REFERENCES osoba,
  data_pocz   DATE,
  data_kon   DATE,
  ulica      VARCHAR(10) NOT NULL,
  nr_domu   VARCHAR(5) NOT NULL,
  nr_mieszk   VARCHAR(5),
  kod      char(6) NOT NULL,
  poczta   VARCHAR(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_osoby, data_pocz),
  CHECK (data_pocz < data_kon or data_kon is null)
);

CREATE TABLE malzenstwo (
  id_zony   INTEGER REFERENCES osoba,
  id_meza   INTEGER REFERENCES osoba,
  data_pocz     DATE,
  data_kon      DATE,
  PRIMARY KEY (id_zony, id_meza, data_pocz),
  CHECK (data_pocz < data_kon or data_kon is null),
  CHECK (id_zony != id_meza)
);

Ładowanie danych

alter table osoba disable constraint osoba_fk_matka;
alter table osoba disable constraint osoba_fk_ojciec;

INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33, 'Jan', 'Kowalski', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(421001, 'Wladyslaw', 'Nowak', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(421002, 'kazimierz', 'Nowak', NULL, 33);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1324, 'Tomasz', 'Zdun', 33, 421001);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(4041, 'Piotr', 'Moczymorda', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(4042, 'Monika', 'Wilecka', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(111, 'Piotr', 'Pietrzyk', 33, 33);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3350, 'Babcia', 'Maryla', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3351, 'Leon', 'Kochanowski', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3352, 'Danuta', 'Kochanowska', 3350, 3351);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3353, 'Marek', 'Kochanowski', 3350, 3351);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3354, 'Elzbieta', 'Pierwsza', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3355, 'Lech', 'Malinowski', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3356, 'Dariusz', 'Malinowski', 3350, 3355);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3357, 'Jan', 'Idczak', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3358, 'Dorota', 'Idczak', 3350, 3357);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3359, 'Michal', 'Idczak', 3350, 3357);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3361, 'Grzegorz', 'Pohl', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3362, 'Barbara', 'Sielska', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3364, 'Magda', 'Kochanowska', 3354, 3353);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3365, 'Piotr', 'Kochanowski', 3354, 3353);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404003, 'Jadwisia', 'Balicka', 4042, 4041);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(8273, 'Grzegorz', 'Brzeczyszczykiewicz', 4042, 1324);                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404004, 'Bolek', 'Franc', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33500, 'Babcia', 'Maryla', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33501, 'Leon', 'Kochanowski', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33502, 'Danuta', 'Kochanowska', 33500, 33501);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33503, 'Marek', 'Kochanowski', 33500, 33501);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33504, 'Elzbieta', 'Pierwsza', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33505, 'Lech', 'Malinowski', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33506, 'Dariusz', 'Malinowski', 33502, 33505);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33507, 'Jan', 'Idczak', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33508, 'Dorota', 'Idczak', 33502, 33507);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33509, 'Michal', 'Idczak', 33502, 33507);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33511, 'Grzegorz', 'Pohl', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33512, 'Barbara', 'Sielska', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33510, 'Joanna', 'Pohl', 33512, 33511);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33513, 'Julia', 'Malinowska', 33510, 33506);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33514, 'Magda', 'Kochanowska', 33504, 33503);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(33515, 'Piotr', 'Kochanowski', 33504, 33503);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(24300, 'Bruce', 'Lee', 3350, 3355);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404005, 'Bozena', 'Smile', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404006, 'Robert', 'Hyundai', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(24301, 'Piotr', 'Dolas', 3354, 3355);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404007, 'Aneta', 'Badziewna', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404008, 'Krzysztof', 'Gutos', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404009, 'Eleonora', 'Medan', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404010, 'John', 'Smith', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404011, 'Renata', 'Kochanowska', 33513, 33511);                               
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404012, 'Andrzej', 'Boguszynski', 404009, 404008);                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(404013, 'Joanna', 'Sobol', 33505, 24300);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(361, 'Aleksander', 'Scypopasku', NULL, NULL);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(362, 'Katarzyna', 'Wielka', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(363, 'Aleksander', 'Wielki', 362, 361);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(364, 'Kasia', 'Figura', 362, 361);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(365, 'Gal', 'Anomim', 364, 363);                                               
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(366, 'Mikel', 'Jakson', 364, 363);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3670, 'Adam', 'Gorkiewski', 364, 363);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(421003, 'Bolek', 'Cichy', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(421004, 'Tosia', 'Oczko', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(125, 'Krzysztof', 'Stencel', 126, 127);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(126, 'Teresa', 'Stencel', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(127, 'Marian', 'Stencel', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(134324, 'Kazimierz', 'Grygiel', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(32432, 'Adolf', 'Hitler', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(231243, 'milosz', 'czeslaw', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(128, 'Adam', 'Kowalski', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(23, 'Michael', 'Jordan', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1515, 'Heniu', 'Baczkiewicz', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(19, 'Marek', 'Rycharski', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(123, 'Ewelina', 'Hernik', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1, 'Jarek', 'Zegarek', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1032651, 'Tomek', 'Domek', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1068104, 'Ala', 'Fikalska', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1990106, 'Heloiza', 'Pospolita', NULL, NULL);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1011321, 'Karolina', 'Koral', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(101010, 'Tomek ', 'Krajewski', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(6, 'Marek', 'Citko', NULL, NULL);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1234, 'Zofia', 'Bzdak', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1011324, 'Karol', 'Koral', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(98676, 'George', 'Bush', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(213432, 'Nowa', 'Heloiza', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1344441, 'Adas', 'Slowacki', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(10, 'Malgosia', 'W.', NULL, NULL);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(2, 'Znowu', 'Tomek', NULL, NULL);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(702, 'Piotr', 'Milkowski', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3, 'Michal', 'Karwanski', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(17, 'Jozef', 'Stalin', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1093786, 'Dorota', 'Jedlipsa', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(4, 'Ryszard', 'Ochucki', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(9, 'Eugenia', 'Madalinska', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1211340, 'Jan III', 'Sobieski', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(703, 'Mariusz', 'Filoet', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1123244, 'Krzysiu', 'Stencel', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(3434, 'Glupi', 'Krajek', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(5, 'Juchwa', 'Rzadzi', NULL, NULL);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(174, 'Grigorij', 'Melechow', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1039356, 'koziolek', 'Matolek', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(7, 'Jan juz IV', 'Sobieski', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(175, 'Mikolaj', 'Stawrogin', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1011328, 'Brylantynowy', 'Misza', NULL, NULL);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(176, 'Edward', 'Bernstein', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(7895, 'Bolek', 'Macho', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(124321, 'Tomek', 'Znowu Tomek', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(34987, 'Vincent', 'Van Gogh', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(174717, 'Marcin', 'Gajda', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(100125, 'Stas', 'Burczymucha', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(102030, 'billy', 'gatsi', 102030, 102030);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1000123, 'Pawel', 'Tokarz', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(8743, 'Mahatma', 'Ghandi', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(10203040, 'Jozek', 'Bejzbol', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(100124, 'Adam', 'Kobylinski', NULL, NULL);                                     
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(110, 'Karolina', 'Kupag', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(872789, 'Feliks', 'Dzierzynski', NULL, NULL);                                 
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(102031, 'Microsoft', 'Windows', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(109, 'Apoloniusz', 'Apolo-Loloniusz', NULL, NULL);                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(108, 'Stefania', 'Duza-Bania', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1007, 'Bond.', 'James Bond.', 4042, 872789);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(538789, 'Borys', 'Jelcyn', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(107, 'Bill', 'Gates', NULL, NULL);                                             
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(100126, 'Joanna', 'Pacula', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(100127, 'Joanna', 'Pacula', NULL, NULL);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(4880, 'Janusz', 'Kowalski', 33, 4042);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(12073, 'Tomasz ', 'Idczak', 3365, 3357);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1101, 'Anna', 'Kowalska', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1102, 'Krzysztof', 'Kowalski', NULL, NULL);                                   
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1103, 'Monika', 'Kowalska', 1101, 1102);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1104, 'Jacek', 'Kowalski', 1101, 1102);                                       
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1105, 'Janina', 'Zych', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1106, 'Jozef', 'Zych', NULL, NULL);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1107, 'Barbara', 'Zych', 1105, 1106);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1108, 'Pawel', 'Zych', 1105, 1106);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1109, 'Urszula', 'Zych', 1103, 1108);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1110, 'Peter', 'Jackson', NULL, NULL);                                         
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1111, 'Tom', 'Jackson', 1109, 1110);                                           
INSERT INTO OSOBA (ID, IMIE, NAZWISKO, ID_MATKI, ID_OJCA) VALUES               
(1112, 'Kamil', 'Kwasniewski', NULL, NULL);                                     

alter table osoba enable constraint osoba_fk_matka;
alter table osoba enable constraint osoba_fk_ojciec;

INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(421999001, 421001, TO_DATE('13-05-1998 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),   
'');                                                                           
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(3424, 8273, TO_DATE('23-07-1955 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(12345678, 3365, TO_DATE('12-05-1999 18:25:02', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), ''); 
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(3423244, 404004, TO_DATE('23-03-1955 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),     
TO_DATE('12-05-1977 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1, 8273, TO_DATE('30-12-1990 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');         
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040001, 404003, TO_DATE('09-08-1971 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),     
TO_DATE('19-01-1998 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040002, 404003, TO_DATE('01-09-1976 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040003, 404004, TO_DATE('05-02-1955 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),     
TO_DATE('06-03-1979 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(421998, 421003, TO_DATE('12-05-1999 18:40:09', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), ''); 
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(421997, 421004, TO_DATE('12-05-1999 18:40:09', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), ''); 
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040004, 404004, TO_DATE('17-03-1979 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),     
TO_DATE('21-08-1993 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040005, 404004, TO_DATE('29-08-1993 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040006, 404005, TO_DATE('29-04-1992 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040007, 404006, TO_DATE('01-11-1979 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040008, 404007, TO_DATE('03-12-1983 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),     
TO_DATE('30-01-1992 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040009, 404008, TO_DATE('02-02-1992 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(4040010, 404009, TO_DATE('09-11-1985 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1101, 1101, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1102, 1102, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1103, 1103, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1104, 1104, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1105, 1105, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1106, 1106, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1107, 1107, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1108, 1108, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1109, 1109, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1110, 1110, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1111, 1111, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO DOWOD (NR, ID_WL, DATA_WYDANIA, DATA_KONIEC) VALUES                 
(1112, 1112, TO_DATE('26-10-2000 14:43:42', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(33, TO_DATE('12-06-1945 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '', 'Lopeza',     
'45', '12', '02-987', 'Warszawa');                                             
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(421001, TO_DATE('12-05-1999 18:28:21', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '',           
'Sloneczna', '55', '4', '00-950', 'warszawa');                                 
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(421002, TO_DATE('11-02-1980 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '',           
'Pochmurna', '56', '6', '00-950', 'warszawa');                                 
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(8273, TO_DATE('01-01-1990 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),                 
TO_DATE('31-12-1999 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), 'Zagloby', '5', '6',   
'00-000', 'Kielce');                                                           
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(421003, TO_DATE('12-05-1999 18:39:16', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '',           
'zablocie', '1', '', '21-350', 'Tarchomin');                                   
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(421003, TO_DATE('12-05-1999 18:40:09', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '',           
'zablocie', '1', '', '21-350', 'Tarchomin');                                   
INSERT INTO ADRES (ID_OSOBY, DATA_POCZ, DATA_KON, ULICA, NR_DOMU, NR_MIESZK,   
KOD, POCZTA) VALUES                                                             
(404003, TO_DATE('21-07-1934 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '',           
'Pulawska', '94', '2/3', '00-555', 'Warszawa');                                 
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(404003, 8273, TO_DATE('04-03-1912 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33504, 33, TO_DATE('12-05-1999 18:35:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33504, 33, TO_DATE('12-01-1989 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),           
TO_DATE('10-05-1999 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(4042, 24300, TO_DATE('02-04-1994 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),         
TO_DATE('30-08-1999 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(3352, 1324, TO_DATE('12-05-1999 18:42:19', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');     
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(3358, 33511, TO_DATE('13-07-1914 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),         
TO_DATE('01-09-1939 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33500, 33501, TO_DATE('01-04-1940 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33502, 33505, TO_DATE('01-04-1976 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),         
TO_DATE('01-04-1978 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33504, 33503, TO_DATE('01-04-1978 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33510, 33506, TO_DATE('25-07-1998 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33502, 33507, TO_DATE('01-04-1981 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33512, 33511, TO_DATE('01-04-1975 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(33514, 33509, TO_DATE('20-08-1990 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),         
TO_DATE('12-07-1999 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(4042, 8273, TO_DATE('20-06-1968 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'),           
TO_DATE('14-02-1981 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));                       
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(404007, 404008, TO_DATE('08-01-1994 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), ''); 
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(404012, 3350, TO_DATE('11-07-2000 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');   
INSERT INTO MALZENSTWO (ID_ZONY, ID_MEZA, DATA_POCZ, DATA_KON) VALUES           
(3356, 3354, TO_DATE('11-07-2000 00:00:00', 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'), '');

Kasowanie bazy

drop table malzenstwo;
drop table dowod;
drop table adres;
drop table osoba;

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 85452 odwiedzin