Jak uaktualnić/zmienić rekord w bazie MySQL?

Kolejna porada dotycząca bazy MySQL. Tym razem zmienimy rekord w bazie danych MySQL. Ta porada jest kontynuacją porad dotyczących dodawania, wyświetlania i kasowania rekordów z bazy danych.

<?php
/*
   połączenie z bazą 
   http://www.strona.pl/?sid=10&pid=32
*/

/*
   odbieramy zmienne przekazane w linku jak w poradzie
   http://www.strona.pl/?sid=10&pid=43
*/

$a = trim($_REQUEST['a']);
$id = trim($_GET['id']);

if($a == 'edit' and !empty($id)) {
    /* zapytanie do tabeli */
    $wynik = mysql_query("SELECT * FROM test WHERE
    id='$id'")
    or die('Błąd zapytania');
    /* 
     wyświetlamy wyniki, sprawdzamy,
     czy zapytanie zwróciło wartość większą od 0
     */
    if(mysql_num_rows($wynik) > 0) {
         /* odczytujemy zawartość wiersza z tabeli */
        $r = mysql_fetch_assoc($wynik);
        /* wczytujemy dane do formularza */
        /* 
        w formularz znajdują się ukryte pola "a"
        z wartością "save" i pole "id" z wartością
        zmiennej id
        */
        echo '<form action="index.php" method="post">
        <input type="hidden" name="a" value="save" />
        <input type="hidden" name="id" value="'.$id.'" />
        imię:<br />
        <input type="text" name="imie"
        value="'.$r['imie'].'" /><br />
        e-mail:<br />
        <input type="text" name="email"
        value="'.$r['email'].'" /><br />
        <input type="submit" value="popraw" />
        </form>';
    }
}
elseif($a == 'save') {
    /* odbieramy zmienne z formularza */
    $id = $_POST['id'];
    $imie = trim($_POST['imie']);
    $email = trim($_POST['email']);
    /* uaktualniamy tabelę test */
    mysql_query("UPDATE test SET imie='$imie',
    email='$email' WHERE id='$id'")
    or die('Błąd zapytania');
    echo 'Dane zostały zaktualizowane';
}
?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 85452 odwiedzin