Jak dodać rekordy do bazy MySQL za pomocą formularza

Zaczniemy od stworzenia prostej tabeli zawierającej trzy pola.

CREATE TABLE test (
id int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
imie varchar( 100 ) NOT NULL default '',
email varchar( 100 ) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY ( id )
);

Potrzebować będziemy także formularza.

<form action="index.php" method="post">
imię:

<input type="text" name="imie" />

e-mail:

<input type="text" name="email" />

<input type="submit" value="dodaj" />
</form>

A teraz skrypt w którym odbierzemy dane z formularza i zapiszemy je do bazy danych MySQL.

<?php
// odbieramy dane z formularza
$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];

if($imie and $email) {
    
    // łączymy się z bazą danych
    $connection = @mysql_connect('localhost', 'root', 'haslo')
    or die('Brak połączenia z serwerem MySQL');
    $db = @mysql_select_db('test', $connection)
    or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych');
    
    // dodajemy rekord do bazy
    $ins = @mysql_query("INSERT INTO test SET imie='$imie', email='$email'");
    
    if($ins) echo "Rekord został dodany poprawnie";
    else echo "Błąd nie udało się dodać nowego rekordu";
    
    mysql_close($connection);
}

?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 85452 odwiedzin