Okna znikające po 10 sekundach

Stay on Top content script - jest to skrypt, którego zadaniem jest wyświetlenie na stronie w widocznym miejscu danej inormacji, lub szczególnej treści w formacie .htm lub zwykłej małej informacji tekstowej. A po upływie 10 sekund okna automatycznie się zamykają.

Tak to działa ZOBACZ

This DIV is static and shown 95% of the time the page loads. It's positioned relative to the lower left corner of the window. It disappears after 15 seconds.

Oto kod do sekcji HEAD:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/stayontop.js">

/***********************************************
* Stay on Top content script- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for this script and 100s more
***********************************************/

</script>

<script type="text/javascript">

alwaysOnTop.init({
targetid: 'examplediv',
orientation: 3,
position: [5, 10],
fadeduration: [1000, 1000],
frequency: 0.95,
hideafter: 15000
})

alwaysOnTop.init({
targetid: 'ajaxdiv',
orientation: 2,
position: [20, 100],
hideafter: 10000,
externalsource: 'bc.htm'
})

</script>

Wywołanie w sekcji BODY:

<div id="examplediv" style="width:140px; border:1px solid gray; padding: 10px; background: lightyellow">

This DIV is static and shown 95% of the time the page loads. It's positioned relative to the lower left corner of the window. It disappears after 15 seconds.

</div>

Oraz pliki do umieszczenia w folderze strony:

stayontop.js
bc.htm

Przykład pobrany ze strony autorów TUTAJ

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin