Ajax Includes Script - dynamiczna zawartość

Skrypt ten wykorzystuje Ajax (DHTML interakcji z serwera), aby pozwolić ci dynamicznie m.in. zawartość strony zewnętrznej na bieżącym dokumencie.

ZAwartość sekcji HEAD:

<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Ajax Includes script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

//To include a page, invoke ajaxinclude("afile.htm") in the BODY of page
//Included file MUST be from the same domain as the page displaying it.

var rootdomain="http://"+window.location.hostname

function ajaxinclude(url) {
var page_request = false
if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etc
page_request = new XMLHttpRequest()
else if (window.ActiveXObject){ // if IE
try {
page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
}
catch (e){
try{
page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
}
catch (e){}
}
}
else
return false
page_request.open('GET', url, false) //get page synchronously
page_request.send(null)
writecontent(page_request)
}

function writecontent(page_request){
if (window.location.href.indexOf("http")==-1 || page_request.status==200)
document.write(page_request.responseText)
}

</script>

Zawartość BODY:

<script type="text/javascript">  
ajaxinclude("afile.htm")  
</script>

Przykład do wglądu na stronie autora TUTAJ

Projekt © 2009 - INFOPROG 73886 odwiedzin