Jak odczytać adres IP osoby korzystającej z proxy

Jak odczytać orginalny adres IP osoby łączącej się z internetem za pomocą serwera proxy.

Funkcja realizująca to zadanie.

<?php

// sprawdzenie IP
function IP_prawdziwe(){

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) {
    $ip_prawdziwe = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
}
else {
  $ip_prawdziwe = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}

return $ip_prawdziwe;
}

?>

Aby wywołać funkcję wystarczy wpisać:

<?php

// przypisanie do zmiennej
$ip = IP_prawdziwe();

// wyświetlenie
echo IP_prawdziwe();

?>

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 72413 odwiedzin