Kalendarz z wyróżnionym dniem tygodnia

Skopiuj przykładowy kod (uważaj na definicje kolorów)

<!-- START OF SCRIPT -->
< !-- For more scripts visit http://www.netpedia.com -->
< SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

< !-- Begin
monthnames = new Array(
"Styczeń",
"Luty",
"Marzec",
"Kwiecień",
"Maj",
"Czerwiec",
"Lipiec",
"Sierpień",
"Wrzesień",
"Październik",
"Listopad",
"Grudzień");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;
monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
todayDate=new Date();
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0) 
&& !(thisyear % 100 == 0))
||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
document.write("bordercolor=black><font color=#000000>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>" 
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear 
+ "</strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center>N</td>");
document.write("<td align=center>P</td>");
document.write("<td align=center>W</td>");
document.write("<td align=center>Ś</td>");
document.write("<td align=center>C</td>");
document.write("<td align=center>P</td>");
document.write("<td align=center>S</td>"); 
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
if (linkdays[c] != null) {
if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">");
linktrue=true;
      }
   }
}
if (count==thisdate) {
document.write("<font color='#FF0000'><strong>");
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
document.write(count);
}
else {
document.write(" ");
}
if (count==thisdate) {
document.write("</strong></font>");
}
if (linktrue)
document.write("[/url]");
document.write("</td>");
count++;
}
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
startspaces=0;
}
document.write("</table></p>");
// End -->
< /SCRIPT>


 

Projekt © 2009 - INFOPROG 72655 odwiedzin