Efekt rozmytego obrazka

Efekt rozmytego obrazka - po najechaniu na niego myszką nabiera wyraźnej barwy

<script language="JavaScript1.2">
<!--

var first_opac = 20;
var sec_opac =100;
var opac = first_opac;
var speed = 6;
var si;
var cleared = true;

function showimage(what,doshow) {

if (document.all) {
  cleared = false;
  (doshow) ? opac+=speed : opac-=speed;
  eval(what+".filters.alpha.opacity="+opac);
  if (opac <= first_opac || opac >= sec_opac) {
    clearInterval(si);
    cleared = true;
  }
}

if (document.layers) clearInterval(si);
}

function ClearInt() {
if (!cleared) clearInterval(si);
}

//-->
< /script>

<img name="image1" src="/jsnow.gif" border=0
style="filter:alpha(opacity=20)"
onMouseover="ClearInt();si=setInterval('showimage(\'image1\',true)',10);"
onMouseout="ClearInt();si=setInterval('showimage(\'image1\',false)',10);">

 

Projekt © 2009 - INFOPROG 72655 odwiedzin